कन्फ्युकिंग मच्छर कोइल

  • कन्फ्युकिंग प्राकृतिक फाइबर लामखुट्टे कुंडल

    कन्फ्युकिंग प्राकृतिक फाइबर लामखुट्टे कुंडल

    कन्फ्युकिंग लामखुट्टे भगाउने कुण्डल प्लान्ट फाइबर र स्यान्डल काठको साथ नयाँ एन्टी मस्किटो कोइल हो।

    कागजको साथ यसको संरचना र चन्दनको तेल र तयारी-टेट्रामेथ्रिनको संयोजनको कारण, यो लगभग अटूट छ र जलाउनु अघि लामो समयसम्म रहन्छ, यसको गन्धले लामखुट्टेलाई भगाउँछ र लगभग 12 घण्टासम्म लामखुट्टे-प्रूफ राख्छ।