को थोक नाइजेरिया, DRCONG, कङ्गो, युगान्डा - Hangzhou प्रमुख टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड।

विदेश शाखा

नक्सा-२
देश कम्पनी कार्यालय सम्पर्क गर्नुहोस्
1 बुकिना फासो बक्सर इन्डस्ट्रियल (बीएफ) लि CITE AN 3LOT 15PLE 11SECTION CH PORTE126 (२२६) ५२९९२३५५
2 नाइजेरिया कन्फो ग्लोबल ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड 7 ई बेलो रोड, कानो (२३४) ८१७५७०८८८८
3 नाइजेरिया ओहलाला ग्लोबल ट्रेडिङ कम्पनी लि नम्बर 7 ई बेलो रोड, कानो, नाइजेरिया (२३४) ८१७५७०८८८८
4 DRCONG कन्फो इन्टरनेशनल (डीआरसी) लिमिटेड LIMETE, किन्शासा, DR कङ्गो (२४३v९९९३३३१९७
5 कङ्गो कन्फो इन्टरनेशनल (कङ्गो) लिमिटेड पोइन्टे नोइरे, कंगो (२४२) ५६०९८८२८
6 युगान्डा कन्फो इन्टरनेशनल (युगान्डा) लि कम्पाला, युगान्डा
7 सेनेगल कन्फो इन्टरनेशनल (सेनेगल) लि डकार, सेनेगल (२२१) ७७४९९४५४९
8 आइभोरी कोस्ट बक्सर उद्योग ALOOKOI 17 BP 1302 ABJ 17 (२२५) ०५०४५०९९९९
9 बेनिन बक्सर टेक बेनिन SARL COTONOU/BININ (२२९) ६९९३१८१९
10 गुइनिया कन्फो इन्टरनेशनल (गुइनिया) लिमिटेड मातम कोलेह साइट, कोन्कारी, गिनिया (२२४) ६२९६८२८५१
11 क्यामरुन बक्सर इन्डस्ट्रियल (क्यामरुन) लि डुआला (२३७) ६९८३८२५३५
12 बंगलादेश ओहलाला इन्टरनेशनल (बीडी) लि बनानी, ढाका, बंगलादेश (८८) ०१७७६६७७२७५
13 घाना बक्सर इन्डस्ट्रियल लि ACCRA, घाना
14 तान्जानिया कन्फो इन्टरनेशनल (तान्जानिया) लिमिटेड दार एस सलाम, तान्जानिया (२५५) ०७५४९८७९३१
15 माली चीफ इन्डस्ट्रियल (माली) लिमिटेड बामाको, माली (223) 90007878

16 US

17 जर्मनी

18 दक्षिण अफ्रिका

१९ बेलायत

20 फ्रान्स

21 बेल्जियम

22 अंगोला

देश कम्पनी कार्यालय सम्पर्क गर्नुहोस्
1 बुकिना फासो बक्सर इन्डस्ट्रियल (बीएफ) लि CITE AN 3LOT 15PLE 11SECTION CH PORTE126 (२२६) ५२९९२३५५
2 नाइजेरिया कन्फो ग्लोबल ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड 7 ई बेलो रोड, कानो (२३४) ८१७५७०८८८८
3 नाइजेरिया ओहलाला ग्लोबल ट्रेडिङ कम्पनी लि नम्बर 7 ई बेलो रोड, कानो, नाइजेरिया (२३४) ८१७५७०८८८८
4 DRCONG कन्फो इन्टरनेशनल (डीआरसी) लिमिटेड LIMETE, किन्शासा, DR कङ्गो (२४३v९९९३३३१९७
5 कङ्गो कन्फो इन्टरनेशनल (कङ्गो) लिमिटेड पोइन्टे नोइरे, कंगो (२४२) ५६०९८८२८
6 युगान्डा कन्फो इन्टरनेशनल (युगान्डा) लि कम्पाला, युगान्डा
7 सेनेगल कन्फो इन्टरनेशनल (सेनेगल) लि डकार, सेनेगल (२२१) ७७४९९४५४९
8 आइभोरी कोस्ट बक्सर उद्योग ALOOKOI 17 BP 1302 ABJ 17 (२२५) ०५०४५०९९९९
9 बेनिन बक्सर टेक बेनिन SARL COTONOU/BININ (२२९) ६९९३१८१९
10 गुइनिया कन्फो इन्टरनेशनल (गुइनिया) लिमिटेड मातम कोलेह साइट, कोन्कारी, गिनिया (२२४) ६२९६८२८५१
11 क्यामरुन बक्सर इन्डस्ट्रियल (क्यामरुन) लि डुआला (२३७) ६९८३८२५३५
12 बंगलादेश ओहलाला इन्टरनेशनल (बीडी) लि बनानी, ढाका, बंगलादेश (८८) ०१७७६६७७२७५
13 घाना बक्सर इन्डस्ट्रियल लि ACCRA, घाना
14 तान्जानिया कन्फो इन्टरनेशनल (तान्जानिया) लिमिटेड दार एस सलाम, तान्जानिया (२५५) ०७५४९८७९३१
15 माली चीफ इन्डस्ट्रियल (माली) लिमिटेड बामाको, माली (223) 90007878

16 US

17 जर्मनी

18 दक्षिण अफ्रिका

१९ बेलायत

20 फ्रान्स

21 बेल्जियम

22 अंगोला