Papoo डिटर्जेंट तरल

  • Papoo डिटर्जेंट तरल

    Papoo डिटर्जेंट तरल

    लुगा धुने डिटर्जेन्टको प्रभावकारी कम्पोनेन्ट मुख्यतया गैर-आयनिक सर्फेक्टन्ट हो, र यसको संरचनामा हाइड्रोफिलिक अन्त र लिपोफिलिक अन्त समावेश छ।लाइपोफिलिक छेउ दागसँग मिल्छ, र त्यसपछि शारीरिक चाल (जस्तै हात रगड्ने र मेसिन चलाउने) मार्फत दागलाई कपडाबाट अलग गर्दछ।एकै समयमा, सर्फ्याक्टेन्टले पानीको तनाव कम गर्दछ ताकि पानी कपडाको सतहमा पुग्न सक्छ र प्रभावकारी सामग्रीहरूले भूमिका खेल्न सक्छ लुन्ड्री सबैभन्दा सामान्य चीज हो ...