पपू फ्लेम गन

  • PAPOO ज्वाला बन्दूक

    PAPOO ज्वाला बन्दूक

    फ्लेमथ्रोवर एक नयाँ बाहिरी उत्पादन हो, एक प्रकारको बाहिरी कुकरसँग सम्बन्धित।यो अवस्थित ब्युटेन ग्यास ट्याङ्कीबाट व्युत्पन्न इग्निशन तताउने उपकरण हो।फिल्ड कुकरले सामान्यतया चुलोको टाउको र खेतमा खाना पकाउन र पानी उमाल्न प्रयोग गरिने इन्धन (ब्युटेन ग्यास ट्याङ्की) लाई बुझाउँछ, जुन बोक्न धेरै सुविधाजनक छ।टर्चले फर्नेसको टाउकोको ठाउँ लिन्छ, ज्वालालाई निश्चित स्थानबाट मुक्त गर्छ, र ग्यासको दहनलाई नियन्त्रण गरेर तताउने र वेल्डीको लागि बेलनाकार ज्वाला बनाउँछ।